Stan wojenny i stany nadzwyczajne

Strona główna

Stan wojenny i stany nadzwyczajne.

Perspektywa krajowa i międzynarodowa

 

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Stan wojenny i stany nadzwyczajne. Perspektywa krajowa i międzynarodowa”, która odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2021 r. 

 

Zakres tematyczny konferencji:

Stan wojenny w Polsce

1. Okoliczności wprowadzenia stanu wojennego

2. Opozycja demokratyczna w okresie stanu wojennego w Polsce

3. Reakcja społeczności międzynarodowej na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

4. Opór społeczny i walka z dyktaturą gen. Wojciecha Jaruzelskiego

5. Prawa człowieka i wolności obywatelskie w okresie stanu wojennego

 

Stany nadzwyczajne w państwach niedemokratycznych

1. Zamach majowy i „ucieczka od wolności” w okresie dwudziestolecia międzywojennego

2. Czy komuniści objęli rządy w wyniku zamachów stanu? „Taktyka salami” po II Wojnie Światowej

3. Generał Wojciech Jaruzelski na tle innych przywódców niedemokratycznych

4. Zamachy stanu w Ameryce Łacińskiej

5. Zamach stanu jako narzędzie wojny wywiadowczej (interwencje CIA w Iranie i Ameryce Łacińskiej)

6. Wychodzenie ze stanów wojennych w Europie Środkowo – Wschodniej

7. Stany nadzwyczajne w niedemokratycznych państwach azjatyckich

 

Stany nadzwyczajne w państwach demokratycznych

1. Stany nadzwyczajne w systemie konstytucyjnym RP

2. Zarządzanie kryzysowe w czasie pandemii. Ograniczenie praw obywatelskich a pokusa   autorytaryzmu

3. Gospodarka wobec ograniczeń związanych ze stanem wyjątkowym. W poszukiwaniu narzędzi gospodarczych

4. Znaczenie legitymizacji władzy politycznej w okresie zagrożenia dla bezpieczeństwa

5. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego

 

Stany nadzwyczajne a prawa człowieka

1. Mechanizm derogacji praw człowieka

2. Stany nadzwyczajne a orzecznictwo międzynarodowych sądów i organów ochrony praw człowieka

3. Praktyka organizacji międzynarodowych (organizacje systemu NZ i organizacje regionalne) w sytuacji stanów nadzwyczajnych

4. Stany nadzwyczajne a katastrofy naturalne i wywołane czynnikiem ludzkim

5. Prawa człowieka a stany nadzwyczajne w kontekście pandemii COVID-19

 

Za udział w sesji nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

 

Aby zgłosić się na konferencję, należy wypełnić formularz rejestracyjny do dnia 15 września 2021 r.:

Rejestracja

 

Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w punktowanym przez MNiSW wydawnictwie naukowym.

 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy sekretarza konferencji dra Jakuba Kufla: stanynadzwyczajne@umk.pl

 

Organizatorzy:

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK (Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego)

Europejskie Centrum Solidarności

 

Partnerzy:

LOGO NERO DISPI SENZA SFONDO.gif

 

Konferencja w Toruniu